Jago Ma Shankari Ma Highlights

Jago Ma Shankari Ma mit Shakti, Birgit und Arjuna

Veröffentlicht am 12.03.2021, 12:00 Uhr von
Shakti, Birgit und Arjuna
Play

Shakti, Birgit und Arjuna singen einen Devi Kirtan an einem Samstagabend Satsang bei Yoga Vidya in Bad Meinberg. Der Kirtan lautet Jago Ma Shankari Ma Abhayankari Ma Devi Dayakaro Shiva Ramana. Weiterlesen …